Openbare verlichting wordt LED

Jean Marie
0 reactie(s)
Openbare verlichting wordt LED

© JMDB

Het openbare verlichtingsnet is vandaag divers, soms verouderd, soms energieverslindend en de gemeente heeft een masterplan om de komende jaren overal LED te plaatsen om energiezuiniger te worden en het net beter te beheren.

Het punt stond op de laatste gemeenteraad van 27 november 2017 geagendeerd.

 De uitvoering van het masterplan openbare verlichting zal aanzienlijk bijdragen tot het streven naar energie-efficiënte verlichting. Het plan deelt de gemeente op in verschillende zones die elk een eigen behoefte hebben qua verlichting, rekening houdend met de energie, het milieu, de verkeers- en sociale veiligheid en de leefbaarheid.

Eind juni 2017 bestond het openbaar verlichtingsnet van de gemeente uit 15,04% natrium lage druk-, 74,6% hoge druklampen, 7,96% LED en 2,4% andere lampen. Om tegemoet te komen aan het Convenant of Mayors (burgemeestersconvenant)  en het SEAP is het aangewezen om binnen een periode van 10 jaar de openbare verlichtingstoestellen en lichtbronnen te vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Omdat dergelijke operatie significante investeringen vergt, stelt de distributienetbeheerder aan de gemeente voor om via een overname van de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, de kosten voor deze vernieuwing te spreiden in de tijd via een jaarlijkse gebruiksvergoeding. De overname geschiedt voor een symbolische waarde van 1 euro. Jaarlijks zal er een reële kost aangerekend worden, zijnde een gebruiksvergoeding ter vergoeding van de afschrijvingslasten, de financieringslasten en het onderhoud van de openbare verlichting. Op basis van het goedgekeurde masterplan wordt het investeringsbedrag voor de periode 2018 – 2028 geraamd op 2.898.898 euro.

NV-A is akkoord

“ Met deze overdracht kunnen ook de diensten ontlast worden. Voor een jaarlijkse vergoeding van 350.000 euro is er overal LED binnen 10 jaar, al dan niet aanpasbaar.

Maar nergens hebben we gehoord, nu niet of tijdens de voorstelling van Eandis, dat men werk gaat maken om het elektriciteitsnet, zowel voor huisaansluitingen, als voor openbare verlichting deze overal ondergronds te brengen. Kunnen we er niet naar streven dat bij aanpassing van de OV alle aansluitingen ondergronds gaan?”