Opvoeden kan ook zo

Marleen Rogiers
1 reactie(s)
Opvoeden kan ook zo Philippa Perry

Tekst Marleen 

Een langetermijnvisie op opvoeden. Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet).

Philippa Perry is een Britse psychotherapeute en auteur. Haar boeken zijn gebaseerd op haar jarenlange ervaring als psychotherapeute, haar wetenschappelijke inzichten en haar eigen ervaring als dochter en ouder. Ze is ook TV – en radiopresentator en werkt mee aan vele documentaires.

Dit boek is géén handleiding om kinderen op te voeden (dit werkt toch niet), noch een boek vol opvoedingstips bij praktische problemen zoals vb. zindelijkheidstraining.

Het is een boek voor ouders die hun kinderen niet de ganse dag regels willen opleggen, grenzen stellen en deze dan ook moet bewaken. Het is voor ouders die een gelijkwaardige relatie met hun kind willen aangaan.

Een gelijkwaardige relatie uitbouwen vertrekt van je eigen opvoeding als kind.  Wat heb je meegekregen via je eigen opvoeding? Hoe ga je met daaraan gekoppelde emoties om? Hoe kan je je zo afstemmen op je kind dat je beter begrijpt  hoe zij denkt, waar zij problemen heeft?

Het nodigt uit om stil te staan bij die momenten dat je een sterke emotie voelt terwijl je kind bijvoorbeeld treuzelt, waarop jij je geduld verliest. Meestal merk je dat de sterke emotie eerder opgeroepen wordt door een voorval in je eigen kindertijd en waar je nu nog steeds naar handelt, los van het gedrag van je kind. Door dit onder de loep te nemen wordt je je ervan bewust dat de frustratie meer aan uw eigen herinneringen moet worden toegeschreven dan aan je kind. Oprechte interesse tonen en even bij je kind blijven zitten zodat je kind zich beter voelt, zal meestal vlugger werken dan je peuter in zijn jas wringen en met een houdgreep in de autostoel te zetten.

Meer naar je kind luisteren waarom het huilt, verdrietig is. Je kind zijn verhaal laten doen en dan met de nodige mildheid kijken hoe jullie samen er beter uit kunnen komen. 

Philippa Perry is een wijze vrouw, die zonder te oordelen en vol mededogen met humor en zelfrelativering advies geeft. De goedbedoelde en vriendelijke stijl van adviseren weeft zich rond heel herkenbare voorbeelden, verhalen. Vlot en met veel begrip en mededogen komt ze to the point: baby’s, peuters, kinderen zijn ook mensen, en ze verdienen het om met respect behandeld te worden. Ze verdienen het om hen los van je eigen herinneringen in relatie met hen te gaan en zo een nieuwe evenwichtige en gezonde relatie op te bouwen.

En ja, ik wou dat ik dit boek vroeger had gelezen. Maar het is nooit te laat om er aan te beginnen en te investeren in goede relaties.

Perry Philippa. 2019. Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet). 12de druk juli 2020.Nederlandse Vertaling Amsterdam, Maaike Post en Arjen Mulder/uitgeverij Balans. ISBN 978 94 638 2052 3