Politiekantoor in de Dekenijstraat komt er?

Jean Marie
0 reactie(s)

De politiezone Puyenbroeck kampt met een aantal problemen en één daarvan is de zeer slechte, aftandse huisvesting in bijna alle gemeenten van de zone.

Al een hele tijd liggen er plannen op tafel om een nieuw politiegebouw op te trekken in de Dekenijstraat maar niet iedereen zag dat financieel zitten. Dan gooiden de verkiezingen hier en daar nog eens het roer om. Er komt nu wellicht schot in de zaak.

De totale investering voor dit nieuwe gebouw wordt geraamd op 4.7 miljoen euro en moet gedragen worden door de vier gemeenten van de zone, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. In een tijd van schaarste in bepaalde gemeenten is dit een flinke inspanning maar kan men besparen op veiligheid?

“ Omwille van het belang van deze realisatie voor de politie Lochristi, ging het college van burgemeester en schepenen (Open VLD), in samenspraak met alle fracties van de gemeenteraad (CD&V en N-VA), akkoord met een grondtransactie tussen de politiezone Puyenbroeck en de gemeente Lochristi.

De gemeente Lochristi zal het terrein, dat nu eigendom is van de politiezone Puyenbroeck, aankopen en zo een belangrijke financiële injectie doen in de politiezone. Zo zal het nieuwe gebouw via een opstalrecht gerealiseerd worden. De voorzitter van de politieraad, burgemeester Yves Deswaene, zal dit standpunt voorleggen aan de collega-burgemeesters van de politiezone Puyenbroeck.” , aldus de mededeling

Nu alleen maar hopen dat het akkoord (vooral van uit Zelzate) er eindelijk komt.