Politieraad 18 december 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
Politie Puyenbroeck Lochristi Wachtebeke Moerbeke Zelzate

Tekst - Foto JMDB

De begroting stond op het programma en dat is toch een flinke slok voor elk van de 4 gemeenten van de zone Puyenbroeck.

Begroting 2020

Uitgaven

Personeel  8.652.308,89 euro  - werking 1 417.080,80 - overdrachten 141.148 en schuld  318 684,91 of in totaal 10.529.222,60 euro

Ontvangsten

Prestaties 11 000 - overdrachten 10.187.537,93 en schuld 13.240,60 of totaal ontvangsten 10.211.778,53.

Toekennen provisie Team Logistiek 

Aan de politieraad wordt gevraagd de toekenning van een provisie van 500 euro goed te keuren aan het Team Logistiek voor kleine uitgaven. Deze provisie werd reeds eerder toegekend in 2014, maar wordt hernomen in het kader van de nieuwe legislatuur.

Mobiliteitscyclus 2019/05

Vacant verklaren van 1 betrekking in het operationeel kader. Er wordt voorgesteld om een ambt van hoofdinspecteur voor het Team Lokale Recherche vacant te verklaren.

Aspirantenmobiliteit 2019/02

Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader .De politieraad van 23 oktober 2019 verklaarde 2 ambten vacant van inspecteur voor het team Interventie in de mobiliteit 2019/04. Deze oproep leverde echter geen kandidaten op. Bijgevolg wordt voorgesteld om volgende betrekkingen vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd: 2 inspecteurs Team Interventie.

Indien de betrekkingen niet worden ingevuld, zullen deze via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken worden ingevuld.

Het blijft een knelpuntberoep met zelfs ambtshalve aanwijzingen.