Politierapport 2017

Jean Marie
0 reactie(s)
politie lochristi

De politie maakt elk jaar zijn rapport op. Van loslopende dieren en drugs plantages tot meer bekend zoals de vele ongevallen, drugs, alcohol en snelheid.

Personeel

In 2017 bestond het effectiefpersoneelskader uit 106 personeelsleden, waarvan 3 afgedeelden. Het operationeel kader(totaal 83)bestond uit 1hoofdcommissaris (afgedeeld) 6 commissarissen 14 hoofdinspecteurs 59 inspecteurs (57+2afgedeelden) en 3 agenten. Het administratief kader (totaal 23) bestond uit 1 adviseur 4 consulenten 18 assistenten.

Verhoudingen geslacht en leeftijd. Binnen de organisatie tellen ze in 2017 63 mannelijke en 43 vrouwelijke medewerkers. Dit betekent dat er meer dan dubbel zoveel vrouwen tewerkgesteld zijn in vergelijking met de opstart van de zone. 34% van het operationeel kader en 70% van het administratief en logistiek kader zijn vrouwen. Over de hele politiezone gezien is 53% ouder dan 41 jaar,19% jonger dan 31 en35% tussen 41en50.

Politietussenkomsten

Alle noodoproepen waarbij een politietussenkomst nodig is, worden verwerkt door de dienst 101. In 2017 werden in onze zone 12.389 oproepen of gebeurtenissen geregistreerd. Daarvan werden er 7065 effectief opgevolgd door een interventieploeg. Niet alle oproepen vragen de onmiddellijke inzet van een interventieploeg. Sommige meldingen kunnen immers op een later tijdstip worden afgehandeld door bijvoorbeeld de wijkinspecteurs.

2017 Aantal ontvangen oproepen 12.389 met 7.065 uitgevoerde tussenkomsten. De meeste oproepen waren er in Lochristi (2.771) en het minst in Moerbeke (622).

Ze merken een duidelijk verschil in de aard van de tussenkomsten per gemeente. In Lochristi en Zelzate staan ‘verkeersongevallen’ op de eerste plaats, voor Moerbeke zijn dat ‘inbraken’ en in Wachtebeke ‘onbeheerde dieren’.

De gemiddelde aanrijtijd bedraagt 17 minuten, terwijl de gemiddelde duur van een interventie 45 minuten bedraagt. In 72% van de interventies is een ploeg binnen de 20 minuten ter plaatse.

pz5416

Verkeersongevallen

Er gebeurden in 2017 652 ongevallen waarvan 332 in Lochristi. Dat jaar vielen geen doden. De meeste ongevallen doen zich voor langs de Antwerpse steenweg (36%), Dorp West (19%) en Dorp Oost (16%). De president JFK-laan is goed voor 17% van alle ongevallen.

2 Verdachte voertuigen Moeilijkheden met personen Moeilijkheden met personen Verdachte personen

3 Inbraken Huiselijke moeilijkheden Verdachte voertuigen Verdachte toestand

4 Verdachte toestand Parkeren Verdachte toestand Moeilijkheden met personen

5 Vals alarm Vandalisme Verkeersongevallen stoffelijke schade

Dieren

In2017 waren er 672 meldingen die rechtstreeks gelinkt waren aan het thema 'dierenwelzijn‘. Aangezien het thema elk jaar in de top10 van de meest uitgevoerde interventies staat, werdbegin2015 een werkgroep dierenwelzijn opgestart. Deze bestaat uit 11 medewerkers (zowel operationeel als administratief) die op vrijwillige basis een bijzondere expertise hebben verworven in de materie ‘dierenwelzijn’. Men komt op regelmatige tijdstippen samen om de lopende dossiers te bespreken en op te volgen.

566 van de 672 meldingen gingen over ‘loslopende dieren’. Sinds 1/1/2015 werken de 4 gemeenten samen met het dierenasiel van Gent. In 2017 werden maar liefst 246 dieren opgehaald door het dierenasiel. Ze worden opgevangen en als zij hen na bepaalde tijd niet met hun baasje kunnen herenigen, worden zij ter adoptie aangeboden.

politiezone puyenbroeck

Snelheid

Er werden 52.076 bemande en 677.176 onbemande controles uitgevoerd. Hierbij werden meer dan 5.850 ‘snelheidsduivels’ betrapt.

Drugs – alcohol

Er werden 7 plantages ontdekt – 4 in Lochristi en 3 in Zelzate. 4.194 bestuurders werden gecontroleerd op alcohol en/of drugs. 374 waren positief op alcohol en 137 op drugs.

Inbraken gebouwen

In Lochristi waren er 70 inbraken, in Moerbeke 29. Ten opzicht van 2016 was dit een sterke daling. Toen kregen 106 inwoners in Lochristi ongewenst bezoek.

Inbraken van en in voertuigen

50 inbraken werden geregistreerd in voertuigen en 13 werden ook effectief gestolen. BMW en Mercedes zijn het meest gegeerd.

GAS-boetes

6 werden er uitgeschreven waarvan 33 hier. Loslopende dieren (24) en geluidshinder (20) zijn de frequentste redenen om een gemeentelijke administratieve sanctie uit te schrijven.

Wie de jaarverslagen wil doornemen? http://www.lokalepolitie.be/5416/jaarverslagen.html