Zeveneken - Ingrijpende herinrichting N70

Bennie
0 reactie(s)
Zeveneken - Ingrijpende herinrichting N70

In 2019 wordt de N70 in Zeveneken heraangelegd. Deze namiddag stelde “Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen” de plannen voor. Ter hoogte van Zavel - voor het binnenrijden van Zeveneken richting Lokeren - komt een rond punt.

Nadat de pers een toelichting had gekregen over de plannen voor de herinrichting van de N70 in Zeveneken, was het aan de bewoners. Een 70-tal geïnteresseerden kwamen naar de Kring in Zeveneken-Dorp. Zij vonden de nodige uitleg op een aantal informatiepanelen en konden eventueel bijkomende inlichtingen vragen. Aan die panelen heel wat discussie omdat – uiteraard – niet iedereen onverdeeld gelukkig is met de gekozen oplossingen. ’s Avonds was er nog een Info-markt.

Rond punt

De herinrichting van de N70 – een gewestweg - omvat het 2 kilometer lange stuk vanaf de Zavel in Lochristi (waar u afslaat naar het voormalige Uyttenhove) tot een stuk voor de Doorgangstraat, dus al grondgebied Lokeren. Het gaat om een totale herinrichting van de doortocht in Zeveneken die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid moet verhogen. Ingrijpende werken dus.
Het meest opvallend is waarschijnlijk de aanleg van een rond punt bij het binnenrijden van Zeveneken, daar waar “Zavel” en N70 terug samenkomen. Vanaf dit rond punt begint het gedeelte “Bebouwde kom”.

Herinrichting bebouwde kom

Het centrum van Zeveneken ondergaat als het ware een facelift en zal er helemaal anders gaan uitzien. De rijweg wordt versmald. Hierdoor ontstaat de nodige ruimte voor een voetpad en een breed – aanliggend en verhoogd – fietspad, in beide richtingen. Er komt een wegdek in asfalt, een verkeersplein met parkeerplaatsen, comfortabele busperrons en ”extra groen”. Waar mogelijk voorziet men ook een parkeerstrook. Tussen de kerk en de Drongenstraat komt een “Zoen&Vroem”-zone om toe te laten de kinderen op een veilige manier aan de school af te zetten en/of op te halen.

De zone “7 Eiken”

“De leefbaarheid van het centrum zal verhogen” aldus Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en “in het bijzonder in de zone aan de 7 eiken”. Deze zal in toekomst gevrijwaard worden van parking. De 7 eiken werden onderzocht en 2 à 3 bomen bevinden zich in een bedenkelijke staat. Daarom zullen deze “monumenten” waarschijnlijk gerooid worden en vervangen door nieuwe eiken met een redelijke omvang. Dit is nog niet definitief.

Buiten de bebouwde kom

Omdat er regelmatig landbouwverkeer gebruik maakt van de baan tussen Lochristi en Zeveneken, zal hier ook een inhaalstrook voor traag verkeer aangelegd worden. Hier dus 3 rijvakken, met – eveneens aan beide zijden – veilige en vrijliggende fietspaden.

Gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de vernieuwing van de N70, wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater van zo’n 2.000 gezinnen – dat vandaag ongezuiverd in beken terecht komt – zal daardoor in de toekomst afgeleid worden naar de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren.


Uitvoeringsfase dient nog geconcretiseerd

Het hele project wordt geraamd op zo’n 9 miljoen euro btw exclusief. De aanbesteding zal nog in 2018 plaats vinden. Men hoopt de werken in het voorjaar van 2019 aan te vatten. Er kan - in deze fase - nog geen uitsluitsel gegeven worden over de duur van de werken. Er zijn heel wat partijen betrokken en de planning dient nog opgemaakt. Ook de wijze waarop deze werken zullen aangepakt worden, en hoe het verkeer ondertussen zal geregeld worden, dient nog verder bestudeerd.

Meningen zijn verdeeld

De meningen over de voorgestelde plannen waren erg verdeeld. De directrice van de St-Elooischool was alvast positief.

“Het centrum van Zeveneken zal veel veiliger worden, zeker voor de leerlingen die met de fiets naar school (willen) komen. We hebben nu kinderen die ter hoogte van Zavel wonen. Het is levensgevaarlijk daar de baan over te steken. Het rond punt met oversteekplaatsen zal een hele verbetering zijn.”

Maar net aan dit geplande rond punt ligt dan weer de zaak “Groenten en Fruit Pauwels”. Voor hen is de geplande herinrichting zeker niet gunstig.

Ook in het centrum zijn er een aantal handelszaken die hun parkings vlakbij zien verdwijnen.

“Nochtans is de parkingbalans in zijn totaliteit positief” klonk het bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Een aantal inwoners zien nu ook al problemen bij de aansluiting van de Drongenstraat met de N70.

“Vandaag kunnen voertuigen die er de N70 willen opdraaien naar Lochristi of naar Lokeren, naast elkaar staan. Dit zal in toekomst niet meer mogelijk zijn. Het zal voor langere wachttijden zorgen” klonk het. Verdeelde meningen, maar toch is iedereen erover eens dat er iets moet gebeuren.